Клиновидни ремъци-тясно сечение-3 DIN 7753/1; ISO 4184 PDF Печат Е-поща
     
     
 
Сечение ~b
mm
~h
mm
SPB 16,3 13
SPC 22 18
 
 
Сечение Диапазон
дължина Lw
SPB 1250 - 9300
SPB L = L 1250 - 9300
SPC 2210 - 2799
SPC 2800 - 9300
SPC 9301 - 15000
SPC L = L 2800 - 9300
 
     
 Изброените дължини са само препоръчителни. В указания диапазон може да бъде поръчана всяка дължина.
     
SPB
Lw
mm
1250
1320
1400
1410
1450
1450
1500
1600
1700
1778
1800
1900
2000
2020
2100
2120
2150
2220
2240
2264
2280
2360
 
SPB
Lw
mm
2391
2400
2480
2500
2518
2650
2680
2780
2800
2840
2850
3000
3130
3150
3250
3350
3550
3750
3800
4000
4050
4250
 
SPB
Lw
mm
4300
4500
4560
4750
4820
4842
5000
5058
5070
5300
5600
6000
6300
6340
6700
7100
7250
7500
8000
9300
 
 
 
SPC
Lw
mm
2000
2120
2210
2210
2360
2500
2620
2650
2800
2970
3000
3150
3350
3550
3750
3590
3620
3750
4000
4250
4370
 
 
SPC
Lw
mm
4400
4500
4750
5000
5300
5600
6000
6300
6700
7100
7500
8000
8500
9000
9500
10000
10600
11200
12500
15000
 
 
 
 La = Lw + 22   La = Lw + 30 
     
 Клиновидните ремъци се явяват токопроводящи и издръжливи на температури от -30 °C до +60 °C при относителна влажност 65+/-15%.

 Пример за обозначаване:  SPB 1400Lw

SPB - обозначение на сечението
Lw - разчетна дължина
     
 1  2  3