Технически параметри PDF Печат Е-поща
 
  
Тип на ремъка Горна ширина Височина Разчетна ширина Мин. разчетен диаметър Ъгъл на клина Външна дължина La Разчетна дължина Lw Вътрешна дължина Li Тегло
  mm mm mm mm ° mm mm mm kg/m
СТАНДАРТНИ КЛИНОВИДНИ РЕМЪЦИ     (DIN 2215)
Z 10 6 8,5 50 40 La=Lw+16 Номин. дължина Li=Lw-22 0,07
A 13 8 11,0 71 40 La=Lw+20 Li=Lw-30 0,11
B 17 11 14,0 71 40 La=Lw+26 Li=Lw-43 0,19
20 20 12,5 17,0 112 40 La=Lw+31 Li=Lw-48 0,27
C 22 14 19,0 160 40 La=Lw+36 Li=Lw-52 0,31
25 25 16 21,0 180 40 La=Lw+40 Li=Lw-61 0,40
D 32 20 27,0 250 40 La=Lw+51 Li=Lw-75 0,66
38 38 25 30,0 355 40 La=Lw+75 Li=Lw-82 1,06
E 40 25 32,0 500 40 La=Lw+62 Li=Lw-126 1,07
КЛИНОВИДНИ РЕМЪЦИ С ТЯСНО СЕЧЕНИЕ     (DIN 7753/1;  ISO 4184)
SPZ 9,7 8 8,5 63 40 La=Lw+13 Номин. дължина Li=La-51 0,08
SPA 12,7 10 11,0 90 40 La=Lw+18 Li=La-63 0,12
SPB 16,3 13 14,0 140 40 La=Lw+22 Li=La-82 0,21
SPC 22,0 18 19,0 224 40 La=Lw+30 Li=La-113 0,4
ВАРИАТОРНИ КЛИНОВИДНИ РЕМЪЦИ     (ISO 3410)
HL 45 20 41,0 500 28 La=Lw+42 Номин. дължина Li=Lw-83 0,90
HM 50 22 46,7 500 28 La=Lw+48 Li=Lw-90 1,33
H36 36 14 34,3 125 28 La=Lw+22 Li=Lw-66 0,58
СВЪРЗАНИ КЛИНОВИДНИ РЕМЪЦИ     (ISO 5290)
HB 16,5 15 19,0 180 40 La=Lw Номин.
дължина
Li=La-62 0,52**
15J 15,0 16 17,5* 180 40 Номин.
дължина
Lw=La Li=La-71 0,52**
25J 25,0 25 28,6* 315 40 Lw=La Li=La-120 1,31**
 * Многоребрени - разстояние между ребрата в mm
** За 2 ребра (изработва се във версии от 2 до 5 ребра)
 
  1  2